Методична проблема закладу:

Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів.

 

Завдання, над якими працює колектив:

формування в учнів безпечної поведінки, навичок здорового способу життя, усвідомлення ними відповідальності за власне життя та здоров’я;

формування свідомої, самодостатньої активної успішної та корисної для суспільства особистості та громадянина;

забезпечення можливості отримати рівень освіти, відповідно державному стандарту;

розвиток розумових здібностей;

практичне застосування знань, умінь і навичок;

використання нестандартних уроків, інноваційних технологій навчання.